Οι Εθελοντές Καθαριότητας Ακραιφνίου

Εδώ και λίγο καιρό βλέπουμε να καθαρίζονται να βάφονται, να διαμορφώνονται και να ομορφαίνουν πολλές γωνιές του χωριού μας. Τι συμβαίνει αναρωτιόμαστε.

Τίποτα πιο απλό, πιο εύκολο αλλά και πιο σπουδαίο. Μια ομάδα εθελοντών θέλοντας να βελτιώσει την αισθητική εμφάνιση του χωριού αποφάσισε να δράσει.

Κατέθεσε την αρχική τους σκέψη στοΔήμο και ζήτησε από τη ΛΑΡΚΟ παλέτες προκειμένου να εξωραΐσει το πρανές της δεξιάς πλευράς του δρόμου εισόδου στο χωριό από Παναγίτσα έως Μιχ. Μαυροδήμο.

   

Ομάδα εθελοντών εν δράσει

   

Πράγματι η ΛΑΡΚΟ διέθεσε τις παλέτες και με τη βοήθεια του Δήμου μεταφέρθηκαν στον τόπο εργασίας. Αφού έγινε καθαρισμός από τα μπάζα και τα σκουπίδια καθ’ όλο μήκος του δρόμου μέχρι την πλατεία τοποθετήθηκαν οι παλέτες και βάφτηκαν με κεραμιδή χρώμα. Η χρήση τους είναι διπλή γιατί εκτός από “διακοσμητική”, συγκρατούν χώματα και πέτρες που πέφτουν από το πρανές στο χαντάκι. Επίσης οι εθελοντές απομάκρυναν από διάφορα σημεία χωριού εγκαταλειμμένα μηχανήματα, ανέδειξαν την παροπλισμένη πλάστιγγα του Γεωργικού Συνεταιρισμού, κατασκεύασαν τροχήλατο κάδο σκουπιδιών και προβαίνουν κατά διαστήματα σε καθαρισμό των δρόμων του χωριού, έβαψαν όλες τις νησίδες πεζούλια και μάντρες και επισκεύασαν την αποθήκη της Κοινότητας.

Με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για το χωριό ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ χρηματοδότησαν τις παραπάνω εργασίες. Ο εθελοντισμός βοηθάει τον άνθρωπο να αναπτύξει την κοινωνικότητά του, να διαμορφώσει το ήθος και να διοχετεύει τις δημιουργικές του δυνάμεις στην ικανοποίηση κοινών αναγκών. Η εφημερίδα ΑΚΡΑΙΦΝΙΑ συγχαίρει όσους βοήθησαν σ’ αυτή τη δράση. Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε τον εθελοντισμό ως στάση ζωής. Περισσότερα για τους συμμετέχοντες στη προσπάθεια στο επόμενο φύλλο.

Μαρία Μπίμη