Η Εφημερίδα

Δείτε όλα τα φύλλα της εφημερίδας

1. Η εφημερίδα με τον τίτλο ‘Η ΑΚΡΑΙΦΝΙΑ’ εκδόθηκε για 1η φορά τον Απρίλιο του έτους 2008, με εκδότη και ιδιοκτήτη αυτής, τον ιδρυτή του Συλλόγου Κώστα Ανδρίτσο και με σκοπούς όπως παρακάτω:

α. Να ερευνήσει και να αναδείξει μέσα από τις δημοσιεύσεις, το πλούσιο ιστορικό και λαογραφικό παρελθόν του χωριού μας και ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα γραπτό αρχείο, ώστε να μη χαθεί από τη μνήμη των Ακραιφνιωτών, η ιστορία του τόπου μας.

β. Να ασχολείται και να καταγράφει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, εκπαίδευση, αθλητισμό καθώς και αγροτικά και κοινωνικά θέματα.

γ. Να προκαλέσει την άμιλλα στην τοπική κοινωνία, για πράξεις προσφοράς και καλοκαγαθίας προς το κοινό καλό και να βοηθήσει στην πρόοδο και την ανάπτυξη της σημερινής κοινωνίας του χωριού μας.

2. Από τον Φεβρουάριο 2010 (Αρ.Φύλου 17) η ιδιοκτησία της εφημερίδας ανήκει στο Σύλλογο των Απανταχού Ακραιφνιωτών, θα εκδίδεται ανά δίμηνο, θα αποστέλλεται σε όλα τα μέλη και ευελπιστούμε να αποτελέσει το βασικό όργανο προώθησης και υλοποίησης των σκοπών του.